Căutare

Share this article

„Mi-am pierdut numărul de telefon. Poți să mi-l dai pe al tău” nu mai e de mult una dintre cele mai bune replici de agățat din filme.

Ca să fie cât mai limpede: e foarte greu să te apropii de cineva într-un bar, pe stradă sau la un concert, motiv pentru care încerci să-l vrăjești sau să o vrăjești cu o replică șarmantă. Iată de ce, de multe ori filmele ne pot veni în ajutor.

Din moment ce filmele ne oferă inspirație pentru cele mai reușite relații romantice, e și păcat să nu încercăm să învățăm și să ne folosim de replicile cele mai bune, rostite la un moment dat de unul dintre personajele noastre preferate. Însă, mare atenție, nu folosi niciodată toate cele 50 dintre cele mai bune replici de agățat din filme pentru că, mai mult ca sigur, sunt puține cele care ți se potrivesc. Și oricum, trebuie ales cu mare grijă momentul în care vei folosi una dintre ele, în special după ce ai ghicit că persoana căreia i te adresezi are cea mai mică idee despre filme. Altfel vei părea de pe altă planetă.

Dar să vedem care sunt considerate cele mai bune 50 replici de agățat din filme (atenție, multe dintre ele nu pot fi traduse pentru că își pierd în întregime esența și mesajul):

Clark Gable în Pe aripile vântului (1939)

„You need kissing badly. That’s what’s wrong with you. You should be kissed, and often. And by someone who knows how.”

(Ai mare nevoie să fii sărutată. Asta nu e în regulă cu tine. Ar trebui să fii sărutată și asta să se întâmple des. Și de către cineva care știe cum să o facă)

Groucho Marx în Duck Soup (1993)

„Will you marry me? Did he leave you any money? Answer the second question first.”

(Vrei să te măriți cu mine? Ți-a lăsat bani? Răspunde mai întâi la a doua întrebare.)

Audrey Hepburn în Charade (1963)

„I don’t bite, you know… unless it’s called for.”

(Nu mușc, știi…decât dacă se cere)

John Travolta în Face/Off (1997)

„I hate to see you go, I love to watch you leave.”

Will Smith în Hitch 92005)

„Now on the one hand, it’s very difficult for a man to even speak to someone who looks like you. But on the other hand, should that be your problem?”

(Acum, pe de o parte, este foarte dificil pentru un om să vorbească chiar și cu cineva care arată ca tine. Dar pe de altă parte, ar trebui să fie asta problema ta?)

Al Pacino în Scarface (19830

„You’re good-looking. You got a beautiful body, beautiful legs, beautiful face, all these guys in love with you. Only you’ve got a look in your eye like you haven’t been fucked in a year.”

(Arăți bine. Ai un corp frumos, picioare frumoase, față frumoasă, cu toți acești băieți îndrăgostiți de tine. Numai că ai o privire de parcă n-ai fi fost ….  de un an.)

George Clooney în Intolerable Cruelty (2003)

„Your husband had told me you were the most beautiful woman he’d ever met. I didn’t expect the most beautiful woman I’d ever met.”

(Soțul tău mi-a spus că ești cea mai frumoasă femeie pe care a întâlnit-o. Nu mă așteptam la cea mai frumoasă femeie pe care eu am întâlnit-o vreodată)

John Cusack în the Sure Think (1985

„How would you like to have a sexual encounter so intense, it could conceivably change your political views?”

(Cum ai vrea să ai o întâlnire sexuală așa intensă care ar putea să-ți schimbe părerile politice?”

Lauren Bacall în To Have and Have Not (1944)

„You know how to whistle, don’t you Steve? You just put your lips together and… blow.”

(Știi să fluieri, nu-i așa, Steve? Pur și simplu îți împreunezi buzele și … sufli.)

Russel Crowe în A Beautiful Mind (2001)

„I don’t exactly know what I am required to say in order for you to have intercourse with me. But could we assume that I said all that? I mean, essentially we are talking about fluid exchange, right? So could we just go straight to the sex?”

(Nu știu exact ce ar trebui să spun pentru a te face să ai relații sexuale cu mine. Dar putem să ne prefacem că am spus toate astea? Adică, în esență vorbim despre un schimb de fluide, nu? Așadar putem trece direct la sex?)

Andy Garcia în Internal Affairs (1990)

„That’s a nice dress—where’s the rest of it?”

(Aceasta este o rochie drăguță – unde e restul?)

Bruce Campbell în Army of Darkness (1992)

„Gimme some sugar, baby.”

Ralph Fiennes în The English Patient (1996)

„Swoon—I’ll catch you.”

Jack Nicholson în As Good As It Gets (1997)

„You make me want to be a better man.”

(Tu mă faci să-mi doresc să fiu un om mai bun)

Billy Crystal în When Harry Met Sally (1989)

„When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.”

(Când realizezi că ai vrea să-ți petreci restul vieții tale cu cineva, ai vrea ca restul vieții tale să înceapă cât mai curând posibil)

Owen Wilson în Wedding Crashers (2005)

„You know how they say we only use ten percent of our brains? I think we only use ten percent of our hearts.”

(Știi cum se spune că folosim doar 10% din creierul nostru? Eu cred că folosim doar 10% din inimile noastre)

Jimmy Stewart în You Cant Take It with You (1938)

„I hear voices, too. Voices that say, ‘If you don’t kiss her soon, you’re a chump.”

(Aud și voci. Voci care îmi spun „dacă nu o săruți curând, ești un tont”)

John  Gilbert în Flesh and the Devil (1926)

„You know… when you blow out the match… that’s an invitation to kiss you…?”

(Știi….când ai început meciul….aceea a fost o invitație să te sărut…?)

Woody Allen în Annie Hall (1977)

„You know what you are? You’re polymorphously perverse.”

(Știi ce ești? Ești o perversă polimorfă)

Brad Pitt în Thelma and Louise (1991)

„I may be an outlaw, darling. But you’re the one stealing my heart.”

(Poate că sunt eu un om în afara legii, dragă. Dar tu ești cea care îmi fură inima)

Ingrid Bergman în Casablanca (1942)

„Is that canon fire, or is it my heart pounding?”

(Este acela (sunetul) foc de tun sau este inima mea care bate?)

Bill Murray în Lost in Translation (2003)

„Can you keep a secret? I’m trying to organize a prison break. I’m looking for, like, an accomplice. We’d have to first get out of this bar, then the hotel, then the city, and then the country. Are you in or are you out?”

(Poți să păstrezi un secret? Încerc să organizez o evadare din închisoare. Și caut, de exemplu, un complice. Ar trebui ca mai întâi să ieșim din acest bar, apoi din hotel, apoi din oraș și apoi din țară. Te bagi sau nu?)

Ryan Gosling în The Notebook (2004)

„I want you. I want all of you. Forever. You and me. Every day.”

(Te vreau. Te vreau toată. Pentru totdeauna. Tu și cu mine. În fiecare zi)

Steve Carell în Anchorman (2004)

„I would like to extend to you an invitation to the pants party.”

(Aș dori să-ți adresez o invitație la petrecerea pantalonilor)

Matt Damon în Good Will Hunting (1997)

„You were hoping to get a goodnight kiss?” „I was hoping to get goodnight laid.”

(„Tu sperai la un sărut de noapte bună?” ”Eu speram la o noapte bună, liniștită”)

Mae West în She Done Him Wrong (1933)

„Why don’t you come up sometime and see me?”

(De ce nu treci cândva pe la mine să mă vezi?)

Billy Waldeman în Kids (1995)

„Gertie, I want to buy you food, I want to buy you corn dogs, I want to buy you anything.”

(Gertie, vreau să-ți cumpăr mâncare, vreau să-ți cumpăr hot dog, vreau să-ți cumpăr orice)

Mike Myers în Austin Power: The Spy Who Shagged Me (1999)

„Let’s hop on the good foot and do the bad thing.”

Meg Ryan în Top Gun (1986)

„Take me to bed or lose me forever.”

Jay Chandrasekhar în Beerfest 92006)

„We gotta get you out of those wet clothes and into a dry martini.”

Bradley Cooper în The Hangover (2009)

„Ma’am in the leopard dress—you have an amazing rack.”

(Doamnă, în acea rochie leopard…aveți un portbagaj incredibil)

Natalie Portman, No Strings Attached (2011)

„You give me premature ventricular contractions. You make my heart skip a beat.”

(Îmi dai contracții ventriculare premature. Îmi faci inima să sară peste o bătaie)

Sean Connery în You Only Live Twice (1967)

„Now what’s a nice girl like you doing in a place like this?”

(Acum, ce face o fată drăguță ca tine într-un loc ca acesta?)

Tom Cruise în Vanilla Sky (2001)

„See, I’ve got this little problem. I’ve got a stalker… I need a cover. I need for you to pretend we’re having a scintillating conversation, and you are wildly entertained.”

(Vezi, am această mică problemă. Am un urmăritor… Am nevoie de cineva care să mă acopere. Aș vrea să te prefaci că avem o conversație sclipitoare și că te distrezi teribil)


Jonah Hill în Superbad (2007)

„You scratch our backs, we’ll scratch yours.” „Well, Jules, the funny thing about my back is that it’s located on my cock.”

Steve Carell în The 40-Year-Old Virgin (2005)

„Your hat has sequins.”

(Pălăria ta are paiete)

Curtis Armstrong în Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise (1987)

„Excuse me, miss. I just want you to know that I don’t intend to sleep with another woman until I’m back here in your arms with my head resting between your creamy thighs.”

(Scuză-mă, domnișoară. Vreau doar să știi că nu intenționez să dorm cu o altă femeie până nu mă întorc aici, în brațele tale, cu capul sprijinit între coapsele tale cremoase)

Will Farrell în Anchorman (2004)

„I don’t know how to put this, but… I’m kind of a big deal.”

(Nu știu cum să pun problema dar… sunt genul care face afaceri mari)

Kathleen Turner în Body Heat (1981)

„You’re not too smart—I like that in a man.”

(Nu ești prea deștept – Imi place asta la un bărbat)

Cele mai bune replici de agățat din filme nu țin cont de momentul în care au fost rostite

Sam Rockwell în The Hotchhikers Guide to the Galaxy (2005)

„Wanna see my spaceship?”

(Vrei să-mi vezi nava spațială?)

Gary Oldman în Dracula (1992)

„I have crossed oceans of time to find you.”

(Am traversat oceanele timpului ca să te găsesc)

Ben Stiller în Dodgeball (2004)

„There’s no reason we need to be shackled by the strictures of the employee-employer relationship. Unless, of course, you’re into that sort of thing. In which case, I got some shackles in the back. I’m just kidding. But seriously, I’ve got ‘em.”

(Nu e nici un motiv pentru care trebuie să fim zdruncinați de restricțiile unei relații între angajat și angajator. Cu excepția cazului în care, desigur, te afli în această situație. În acest caz, am câteva cătușe în spate. Doar glumesc! Dar serios, le am.)

Matthew Perry în Fools Rush In (1997)

„You are everything I never knew I always wanted.”

(Ești tot ceea ce nu am știut niciodată că mi-am dorit întotdeauna)

Groucho Marx în a Day at the Races (1937)

„Marry me, and I’ll never look at any other horse.”

(Căsătorește-te cu mine și nu mă voi mai uita niciodată la nici un alt cal)

Steve Martin în My Blue Heaven (1990)

„You know, it’s dangerous for you to be here in the frozen foods section—because you could melt all this stuff.”

(Știi, e periculos ca tu să fii la raionul de produse congelate – pentru că ai putea să topești toate aceste lucruri)

Olivier Martinez în Unfaithful (2002)

„Your eyes are amazing, you know that? You should never shut them, even at night.”

(Ochii tăi sunt incredibili, știai asta? Nu ar trebui să-i închizi niciodată, nici măcar noaptea)

Tom Cruise în Jerry Maguire (1996)

„I love you. You complete me.”

Nicolas Cage în Leaving Las Vegas (1995)

„I really wish you’d come home with me. You’re so cute, and I’m really good in bed, too, believe me.”

(Chiar îmi doresc foarte tare să vii la mine acasă. Ești atât de drăguță, iar eu sunt chiar foarte bun în pat, crede-mă)

Will Ferrell în Night at the Roxbury (1998)

„You know what I heard when I first met you? Beeeeoooo! Beeeeoooo! Beeeeoooo! Beeeeoooo. That’s an ambulance, come to take me away, ‘cause the sight of you stopped my heart. Beeeeoooooooooooo.”

(Știi ce am auzit când te-am întâlnit pentru prima dată? Beeeeoooo! Beeeeoooo! Beeeeoooo! Beeeeoooo. Asta era o ambulanță care venea să mă ia pentru că privirea ta mi-a oprit inima. Beeeeoooooooooooo)

Vanilla Ice în Cool as Ice (1991)

„Drop that zero and get with the hero.”

Share this article
Ți-a placut povestea? Ajută-ne și promoveaz-o pe social media
read
next
promoted
articles
loading...

Abonează-te la newsletter-ul LIFE.RO